Ny tilstandsrapport viser omfattende skader på Trondenes kirke

Anslår rehabilitering av Trondenes kirke til 5–6 millioner.

Oddleif Haagensen (til høyre) i Harstad kirkelige fellesråd og kirkegårdsarbeider Tor Erik Bergersen må lage midlertidige løsninger for å få vanntilførsel på Trondenes. Arkivfoto: Kristin A. Kildal 

nyheter

Kirkeverge Oddleif Haagensen orienterte i tirsdagens formannskap om kirkens tilstand – som sårt trenger hjelp.

To tilstandsrapporter utarbeidet i sommer, viser at kirken har omfattende skader og at en eventuell brann vil spre seg før brannvesenet slipper til.