Forgrep seg på utviklingshemmet person

En mann med bostedsadresse i Harstad er dømt til ett års fengsel for å ha skaffet seg seksuell omgang med en psykisk lett tilbakestående kvinne. Han må også betale fornærmede 100.000 kroner i oppreisning.
nyheter

Ifølge Hålogaland lagmannsrett gjennomførte han ved flere anledninger, og på flere til dels offentlige steder samleie med kvinnen, som på det tidspunktet skal ha vært bare 17 år gammel. Overgrepene skal ha skjedd i en annen kommune enn Harstad, i 2016.


Påtalemakten: - Bonden tok ikke godt nok vare på dyrene sine

En bonde fra Sør-Troms er tiltalt for grov vanskjøtsel.


Mannen ble i februar 2020 dømt på tingrettsnivå til samme straff, men anket saken videre inn for lagmannsretten, som har opprettholdt dommen fra tingretten.