Studentforeningskor holdt pop-up konsert i sentrum

I dag formiddag kunne folk i Harstad høre pop-up konsert med Candiss studentforeningskor.

Koret  Foto: foto.samfundet.no

nyheter

Koret består av cirka 21 kvinnelige studenter fra Trondheim. Moderkoret deres er Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening (TKS).

Kormedlem Nora Berg Markussen forteller at koret dro ut på Nord-Norge-tur 18. september og skal være cirka en uke på tur. Det er en såkalt blåtur der kun noen i koret vet hvor de skal.