Hanne Punsvik Øygard er ny sokneprest i Harstad menighet

Søndag 20. september ble Hanne Punsvik Øygard innsatt som ny sokneprest i Harstad menighet.

Fungerende prost Geir Arne Solum (t.v) sto for innsettelsen av Harstad menighets nye sokneprest Hanne Punsvik Øygard. Her med nestleder i menighetsrådet Helge Methi.  

nyheter

Fungerende prost Geir Arne Solum stod for innsettelsen, og nestleder i menighetsrådet Helge Methi leste innsettelsesbrevet fra biskopen. Hanne Punsvik Øygard har tidligere virket i Harstad menighet som kapellan, men fra 1. august tiltrådte hun altså som sokneprest.

Det var en innholdsrik gudstjeneste der to barn ble døpt, og Harstad kammerkor deltok med sang og Erika Toth på fiolin. Og etter gudstjenesten var det kirkekaffe med taler og blomster til den nye soknepresten.

Øygard var tidligere kapellan i Harstad menighet, og tok over stillingen som sokneprest i Harstad kirke etter Stian Holtskog.