Flere holder fartsgrensen

4 av 10 dødsulykker i trafikken er knyttet til fart. Ifølge Statens vegvesen er det blitt mye tryggere på veien fordi flertallet nå holder fartsgrensen.

  Foto: FRANK ROGER ROKSOY

nyheter

– Det er en direkte sammenheng mellom fartsnivået på norske veier og antall alvorlige ulykker. De siste årene har stadig flere av oss blitt flinkere til å overholde fartsgrensen. Dette kan vi lese av direkte i ulykkesstatistikken, med stadig færre drepte og hardt skadde, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhetsavdelingen i Statens vegvesen i en pressemelding.


Kan bli verste ruskjøringsår nasjonalt siden 2002 - og det er ingen mangel på saker i Harstad heller

6470 personer har så langt i år blitt anmeldt for ruskjøring, mens 5394 har mistet lappen for fartsovertredelse. Skyhøye tall.


Statens vegvesen har en rekke tellepunkter som viser fartsutviklingen på norske veier. I 2006 holdt 45,6 prosent av alle bilene på veien fartsgrensen. I dag holder 62,1 prosent fartsgrensen. I denne perioden har antall drepte gått ned fra 242 til 108.

Ulykkestall følger farten nedover

– Dette er en oppsiktsvekkende god utvikling og det er ingen tvil om at den økte overholdelsen av fartsgrensene har vært et viktig bidrag for å redusere antall drepte og hardt skadde. I forhold til innbyggertallet, har vi nå færrest antall trafikkdrepte i verden. Og det er fordi stadig flere av oss velger å holde oss på den riktige siden av fartsgrensen, sier Ranes.

– Men hver drepte og hardt skadde i trafikken er en for mye. I trafikken er det kun nullvisjonen som gjelder. I dag er vi flere enn 6 av 10 som holder fartsgrensen. Hvis alle alltid hadde holdt fartsgrensen i 2019 ville vi spart om lag 24 liv og hatt 85 personer færre hardt skadde, sier Guro Ranes.


Beboerne jubler over nedsatt fartsgrense: – Det er en seier for barna

Omskilting og innføring av 40 kilometer i timen som høyeste lovlige hastighet blir realiteten i Tennvassåsen i høst.


En stor andel av fartsulykkene skjer i en fart som bare er litt over fartsgrensen, eller for fort etter forholdene. Det er slett ikke bare råkjøring som er problemet, noe mange kanskje tror.

Flertallet vil følge... flertallet

I en ny kampanje henvender Statens vegvesen seg først og fremst til de av oss som «bare» ligger litt over fartsgrensen. Budskapet er at «bare litt over» gir betydelig økning i risiko, og at flertallet nå faktisk velger en tryggere fart.

– Mange tror kanskje at de fleste kjører for fort, noe som ikke stemmer. Det å korrigere slike «normative misoppfatninger», og vise at den avvikende atferden er mindre vanlig enn man tror, har vist seg å føre til atferdsendring.

– Vi skal ha en positiv kampanje som gjenspeiler det positive flertallet; at folk flest – holder fartsgrensen. Det er dette som er normen, sier Guro Ranes.