Dette fant arkeologene langs den nye Hålogalandsveien

Steinredskaper og spisse skiferkniver trolig helt fra 3000-4000 år før Kristus, begeistrer arkeologene.

Arkeolog Martine Lahti med noe av det som dukket opp langs veien.   Foto: Statens vegvesen

nyheter

- I sommer har vi gravd på totalt åtte lokaliteter fra periodene eldre steinalder, yngre steinalder, jernalder og middelalder. Kulturminnene har virkelig levert, og vi har funnet et stort antall funn og kjempespennende strukturer. Noe av det mest spennende i år, har vært Kåringsklubben. Her er det to lokaliteter som ligger like ved siden av hverandre. Den ene er fra ca. 4000 f.Kr, mens den andre er fra ca 3000 f.Kr. På begge steder har vi funnet fantastisk flotte steinredskaper, og et uvanlig høyt antall skiferkniver og spisser trolig brukt til både harpuner, spyd og piler, sier prosjektleder Inga Malene Bruun, i ei pressemelding fra Statens vegvesen.

Prosjektleder UiT; Inga Malene Bruun.  Foto: Statens vegvesen

E10/ rv. 85 og rv. 83 (Hålogalandsvegen) er under utbygging, og arkeologer kartlegger områdene slik at historien kan bevares for kommende generasjoner.