Meninger:

En helsetjeneste bygget på samarbeid

For meg og oss i Høyre er det en selvfølge at vi fører en helsepolitikk hvor vi som brukere og pasienter skal få rask og god behandling der man selv ønsker det – uavhengig av lommebok og hvem som driver tjenesten.

  Foto: Illustrasjon - Maksim Toome/Colourbox

nyheter

Vi har en god offentlig helsetjeneste i Norge. Det er kjernen i vårt helsesystem. Men helse-Norge har også mange ildsjeler og dyktige fagpersoner som driver private smerteklinikker, rusomsorg eller rehabilitering. Det er ikke flust av dem, men de har like varme hender som ellers i helsetjenestene, selv om Arbeiderpartiet og venstresiden vil få deg til å tro noe annet. Høyre lover deg som velger og som pasient at fritt behandlingsvalg består dersom vi vinner valget neste år.

Historien Tonje fortalte i NRKs dokumentarserie «Helene sjekker inn» viser hvorfor fritt behandlingsvalg er nødvendig. Tonje hadde alvorlige psykiske lidelser og hadde flere ganger forsøkt å ta sitt eget liv. I årevis hadde hun fått behandlinger som ikke virket for henne. På et privat behandlingstilbud hun selv valgte, endret situasjonen seg. Hun gikk fra å ha et ønske om å avslutte eget liv til å ønske å leve. Hun gikk fra å være pasient, til å bli arbeidstaker.

Dette er Fritt behandlingsvalg. Det handler om å sette pasienten foran systemet. Retten til å velge seg mellom private og offentlige helsetilbud uten å måtte betale av egen lomme er en viktig pasientrettighet som Arbeiderpartiet vil ta fra oss. Skroter vi dette systemet, vil de som har lommebok til å kjøpe seg forbi køen fortsette å gjøre det. Da sitter vi igjen med et todelt helsevesen, større forskjeller og større sårbarhet.

Da Høyre kom inn i regjeringskontorene i 2013 var helsekøene lange og mange ventet lenge på behandling. I løpet av de siste syv årene har vi styrket sykehusøkonomien. Vi får også hjelp fra private og ideelle krefter. I vår landsdel har vi eksempelvis Sigma Nord eller Finnmarkskollektivet. Det handler om samarbeid. Om å løse små og store utfordringer for pasientene. Til alles felles beste.

For det er faktisk sant som Arbeiderpartiets partileder, Jonas Gahr Støre har blitt sitert på: «vårt offentlige helsevesen sto som en klippe gjennom korona». Det gjør det fortsatt, med god og helt nødvendig bistand fra private aktører. Feberklinikker som tester oss, og private laboratorium som jobber på spreng for å gi oss svaret vi venter så sårt på. Positiv eller negativ.

Vi må fortsette å bygge på den sterke, offentlige helsetjenesten som vi har. Samtidig må vi ta i bruk alle krefter som kan få behandlingstiden ned og kvaliteten opp, enten de er offentlige, ideelle eller private. Vi må samarbeide mer, ikke mindre. Det handler om min og din helse og retten til å velge.