Kan bli verste ruskjøringsår nasjonalt siden 2002 - og det er ingen mangel på saker i Harstad heller

6470 personer har så langt i år blitt anmeldt for ruskjøring, mens 5394 har mistet lappen for fartsovertredelse. Skyhøye tall.

BETENKT Sjef i Utrykningspolitiet Steven Hasseldal  Foto: Presse

nyheter

I Trondenes tingrett alene er det berammet 12 saker - foreløpig - de neste månedene. Bilførere anmeldt for ruspåvirket og/eller råkjøring. Mange har allerde blitt dømt tidligere i år, og flere kan det bli, etter hvert som politijuristene får utarbeidet tiltaler.

Tidligere var det gjerne misbruk av alkohol som var den store synderen. I dag er det vel så ofte illegale narkotiske stoffer som THC og amfetamin bilførerne er påvirket av.


Politiet: Ruskjørte i Havnegata

En kvæfjerding i 40-årene må møte i retten.


I en pressemelding ber Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, og sjef i Utrykningspolitiet Steven Hasseldal, trafikantene om å tenke over egen atferd for å få ned dødstallene i trafikken. De er begge rystet over rus- og råkjøringen hittil i år.

De som kjører ruset, kjører gjerne for fort og uten bilbelte. Høy fart er ofte en medvirkende faktor til at dødsulykker skjer, og er av stor betydning for skadeomfanget.


Mistenkt for ruskjøring

Ble stanset på Bergseng etter varsling fra forbipasserende.


-Høy fart og ruspåvirket kjøring er de to hovedårsakene til at trafikanter blir hardt skadd eller drept i trafikken. Av de 108 som mistet livet på norske veier i 2019, var andelen ulykker som involverte høy fart 40 prosent, mens rus utgjorde 20 prosent av andelen, kommenterer Hasseldal.

At trafikantene kjører fort, gjenspeiler seg også i antallet beslaglagte førerkort hittil i år. Per 15. september har 5394 førere blitt fotgjengere.


Politiet: – Ruskjøreren havnet til slutt på Borkenes

Den ulovlige kjøreturen skal ha skjedd mandag 5. august i fjor, på en lengre strekning i Sør-Troms


-I snitt ryker det 21 førerkort om dagen. Det virker som folk ikke innser hvor alvorlig det er å kjøre for fort. Du flørter med døden og utsetter deg selv og andre for livsfare. Trafikantene er rett og slett nødt til å tenke mer over egen atferd i trafikken, sier Hasseldal.

I 2018 og 2019 mistet henholdsvis 5543 og 5719 førerkortet grunnet fartsovertredelse. Hasseldal frykter at 2020 blir verre.


Ekstraordinært:

Kjempet for redusert straff etter promilledom, og vant

En harstadmann i 20-årene aksepterte ikke straffen fra en promilledom i tingretten i april.


-Vi har allerede passert 5.000 førerkortbeslag og skriver bare september, så det ser dessverre ut til at 2020 blir et verstingår. Vårt viktigste budskap til trafikantene er å overholde fartsgrensene, kjøre rusfri og være oppmerksomme i trafikken, avslutter Hasseldal.

- Siden 2018 har 60 mennesker mistet livet på norske veier grunnet ruskjøring. Faktisk er ruspåvirket kjøring så vanlig at hele 6470 personer har blitt anmeldt hittil i år. Det tilsvarer 27 anmeldte førere hver dag. Potensielt kan du ta livet av helt uskyldige mennesker. Ditt familiemedlem kunne blitt offer for noen andres egoistiske valg, kommenterer Kristoffersen.


Kjører rundt i Sør-Troms ruset på bedøvende midler, og uten gyldig førerkort

Politimesteren i Troms har tatt ut tiltale mot en mann med adresse på Evenskjer i Tjeldsund. Vedkommende er tatt en rekke ganger det siste året for brudd på veitrafikkloven.


Hun forteller at de høye ruskjøringstallene dessverre ikke overrasker henne – hun frykter at de i realiteten er langt verre.

-Funn fra tidligere veikantundersøkelser viser at det hver dag kjøres rundt 14.000 kjøreturer med en alkoholpromille over 0,2 – da sier det seg selv at mørketallene også er store, understreker Kristoffersen.