Havet er motoren som holder kysten i gang, ikke leveransene til oljesektoren

NHO og Econ spådde for 15 år siden at oljenæringen skulle bli økonomisk drivkraft i nord og gi landsdelen 10.000 nye arbeidsplasser. Status i 2020 er at én rekefabrikk i Troms med 70 ansatte har like høye inntekter som alle de 40 bedriftene i Troms som leverer tjenester og varer til oljesektoren.

REKER Direktør Arnfinn Semmingsen og Semmingsen-familien eier rekefabrikken Stella Polaris.  Foto: Stian Jakobsen, Folkebladet

nyheter

I den lille bygda Kårvikhamn mellom Finnsnes og Tromsø ligger rekefabrikken Stella Polaris med utsikt over Gisundet. Selskapet passerte for første gang en halv milliard kroner i inntekter i fjor. Det er omtrent like mye som hele oljeservice-næringen i Troms hadde i omsetning i fjor.

– Å passere en halv milliard i omsetning var en milepæl. Det er den høyeste omsetningen vi har hatt. Vi går fra å være en mellomstor til en stor bedrift. Jeg har ikke tenkt over at vi har like store inntekter, sier direktør Arnfinn Semmingsen i Stella Polaris.


Bygget verdens første elektriske miljøbåt av sitt slag: – Vi er stolte

Oslo får verdens første elektriske miljøbåt av sitt slag – bygget av Grovfjord mekaniske verksted.


Til sammenligning leverte 39 bedrifter i Troms varer og tjenester for 524 millioner kroner til olje- og gassindustrien i fjor, ifølge rapporten Levert fra Kunnskapsparken i Bodø. De 39 bedriftene i Troms som leverer til oljesektoren, får bare 16 prosent av inntektene fra oljenæringen. Resten av inntektene kommer fra andre næringer.

Ifølge rapporten Levert er de nordnorske leveransene til oljesektoren reelt sett lavere i fjor enn de var for 10 år siden. I 2010 hadde de nordnorske bedriftene leveranser for 3,5 milliarder kroner, mens de i i fjor hadde leveranser for 3,9 milliarder kroner. Justert for inflasjon tilsvarer 3,5 milliarder kroner i 2010 litt over 4,2 milliarder kroner i 2019.

Bedriftene forventer i år en kraftig reduksjon i inntektene fra oljesektoren, som er kraftig rammet av koronaviruset. Selskapene i Troms anslår at inntektene går ned med nær 200 millioner kroner i år, til 340 millioner kroner. Det er en nedgang på hele 35 prosent.


Vil stoppe slipphall i nabolaget: – Vi får en 40 meter høy vegg i utsikten

Hamek ønsker en ekstra slipphall på tomta si i Samasjøen. Beboerne i området er sjokkerte over planene, og frykter verdiforringelse og at utsikt går tapt.


Verst er det i Tromsø, der omsetningen i år trolig blir halvert fra 340 millioner i fjor til 170 millioner kroner i år, blant annet fordi rederiet Troms Offshore flagger ut og Aker Solutions legger ned kontoret i byen. 280 årsverk i oljeservice-næringen i Troms blir redusert med 80 til rundt 200 årsverk i år.


Man fryktet at avlusningsmiddel fra oppdrett hadde skadet denne karen

Fisken kom inn til veterinærinstituttet i Harstad fordi det var mistanke om at dette var en vanlig uer som hadde blitt skadet av avlusningsmiddel brukt i lakseoppdrett, forteller seksjonsleder fiskediagnostikk, Geir Bornø.


Av de 178 bedriftene i Nord-Norge som leverte til oljenæringen, hadde 124 av dem leveranser verdt under 10 millioner kroner. Rundt 50 bedrifter i Nord-Norge hadde leveranser verdt mer enn 10 millioner kroner. Bare 50 selskaper i hele Nord-Norge har størsteparten av sin omsetning fra oljesektoren. Det er registrert 27.000 aksjeselskaper i Nord-Norge.