Fusjonen mellom Hålogaland Kraft og Nordkraft:

Historisk møte i Harstad

Fredag var for første gang syv formannskap samlet i Harstad for å bli orientert om fusjonsprosessen mellom Hålogaland Kraft og Nordkraft.

FUSJON: Eirik Frantzen, Finn Håkon Jørstad og Ida Texmo Prytz sier tilbakemeldingene de fikk fra politikerne i Nordic Hall fredag var svært positive.   Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Formannskapene i de seks eierkommunene til Hålogaland Kraft, Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen, Gratangen og Ibestad pluss formannskapet i Narvik kommune som eier av Nordkraft var samlet i Nordic Hall der de fikk en grundig gjennomgang av prosessen rundt sammenslåingen av de to selskapene. Både jurister, revisorer og de to selskapenes toppledelse gikk gjennom status før politikerne i eierkommunene i løpet av høsten gjør sine vedtak i kommunestyrene om eventuell tilslutning til fusjonsavtalen.

Grundig og seriøs

Narviks ordfører Rune Edvardsen er forberedt på at det kan bli tøffe tak fremover.