Det kan bli full omlegging av E10 i krysset til flyplassen i Evenes

Statens vegvesen jobber med å legge om trafikken fullstendig i krysset på E10 ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

PLANER: Statens vegvesen har planer om å legge om europavei 10 ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Den foreløpige skissen ble presentert under trafikksikkerhetsutvalget i Evenes onsdag.  Foto: Håkon Wikan

– Vi kommer til å gå grundig inn i det når vi får de endelige forslagene fra Statens vegvesen.

Terje Bartholsen
nyheter

De er i full gang med å planlegge Hålogalandsvegens parsell 15 i Evenes, som omfatter en strekning på 9,8 kilometer, fra kommunegrensen mellom Evenes og tidligere Skånland til Lakså i Evenes. Arbeidet omfatter en omlegging av veien med nytt kryss fra Europavei 10, mot flyplassen.

Planleggingsleder i divisjonen utbygging, Unni Kufaas, og seniorrådgiver i transport og samfunn, Inger Moen Utnes, presenterte de foreløpige skissene av flyplasskrysset for medlemmene i trafikksikkerhetsutvalget i Evenes onsdag.