Man fryktet at avlusningsmiddel fra oppdrett hadde skadet denne karen

Fisken kom inn til veterinærinstituttet i Harstad fordi det var mistanke om at dette var en vanlig uer som hadde blitt skadet av avlusningsmiddel brukt i lakseoppdrett, forteller seksjonsleder fiskediagnostikk, Geir Bornø.

FORSKERE Lisa Furnesvik og Toni Erkinharju undersøker snabeluer på Veterinærinstituttet Harstad.  Foto: Geir Bornø

nyheter

Så dramatisk var det imidlertid ikke. Fisken viste seg å være en såkalt Snabeluer, som ligner på en vanlig uer, men har noen egne særtrekk. Blant annet en tapp som peker fremover fra midten av underkjeven, og fargen kan være noe mørkere enn hos normale uer.

– Fisken har ingen tegn som tyder på at den er skadet av noe legemiddel, og det dreier seg bare om en identitetsforveksling av fiskearter. Fisken blir gjenstand for videre prøvetaking, opplyser Bornø.Fisken ble fanget på 10–15 meters dyp utenfor Harstad. Normalt er dette en art som oppholder seg på større dyp, 300–500 meter, og er relativt vanlig i våre områder nå, etter at bestanden nå har tatt seg opp igjen etter tidligere overfiske.

Dette er en fisk som normalt oppholder seg på så store dyp at man normalt ikke kommer i kontakt med den gjennom normalt sportsfiske.

– Veterinærinstituttet og Mattilsynet har opprettet et nasjonalt meldingssystem, en app, for syk villfisk, der man kan laste opp bilder og registrere opplysninger om funnet.


Feiret åpningen med sjampis

Ordfører Kari-Anne Opsal foretok den offisielle markeringen. Veterinærinstituttet har nå status som nasjonalt senter for fiskediagnostikk.


- Dersom man finner syk fisk kan man melde inn funnet gjennom denne appen, og man vil da raskt få et svar fra Veterinærinstituttet om det er interessant med videre prøvetaking eller om dette er noe som er å regne som et normalfunn, opplyser Geir Bornø.