Her jubler de for breiband - millionsatsing på gang

Evenes kommune får to millioner fra Nordland fylkeskommune for å fullføre utbyggingen av breiband i kommunen.

Jubler: Ordfører Terje Bartholsen og seniorrådgiver Per-Kaare Holdal i Evenes jubler for millionstøtte fra Nordland fylkeskommune til utbygging av breiband i hele Evenes.  Foto: Evenes kommune

nyheter

Evenes har i mange år hatt god dekning på fiber og breiband de fleste steder, men noen viktige områder av kommune har manglet, forteller de i en pressemelding.

Kommunen forklarer at det største området er i ytre Evenes – fra Stunes og forbi Evenes kirke både nordover og østover. Det gjelder også et område i Niingsveien i Bogen som til nå har vært uten fiber.

Komplett

- Denne bevilgningen fra Fylkesrådet i Nordland gir oss muligheten til at dekningen med fiber og breiband i kommunen endelig blir nesten komplett. Det er svært viktig for både næringsliv og bosetting at dette fungerer. Internett er snart like viktig infrastruktur som vann og avløp, sier en svært fornøyd ordfører Terje Bartholsen (Ap) i meldingen.

Det er fortsatt noen hindre som må forseres før utbyggingen kan starte. Først og fremst må kommunen sørge for å finansiere sin del av prosjektet. Det vil koste noen hundre tusen. Deretter må dette ut på anbud og kommunen er avhengig av at det er operatører som ønsker å bygge ut for denne prisen.

Starter umiddelbart

- Det blir en spennende runde for å se om vi får tilbyderne på banen. Vi er optimister og vil starte arbeidet umiddelbart så vi kan ha dette avklart så snart som mulig, sier seniorrådgiver Per-Kaare Holdal i Evenes.

Det er han som har utformet søknaden til fylket.

Kommunen og fylket vil i samarbeid invitere til informasjonsmøter i høst. Målet er at utbyggingen skal være fullført i løpet av 2021.