Glemte av Rådet for funksjonshemmede da dette nybygget skulle opp

Skånland skole skal om kort tid ta i bruk et tilbygg på 1600 kvadratmeter, men rådet for funksjonshemmede har ikke vært med i planlegginga til tross for at dette er bestemt etter kommuneloven § 5-12.

GLEMT: Rådet for funksjonshemmede ble glemt da dette tilbygget ved Skånland skole ble planlagt.   Foto: Per Jan Pedersen

nyheter

Under posten orienteringer og spørsmål på mandagens kommunestyremøte i Tjeldsund stilte representanten Jorunn Heidi Olsen, Frp, spørsmål om rådet for funksjonshemmede hadde vært med i planlegginga av det nye bygget ved Skånland skole.

Ingen kunne svare

Bygget som har en kostnadsramme på 54 millioner kroner og skal være klart til bruk i desember, men verken ordfører eller rådmann kunne svare på dette. Ordføreren lovet et svar på neste kommunestyremøte. Planlegginga av tilbygget ble gjort før kommunesammenslåinga. Leder for rådet for funksjonshemmede i den perioden opplyser imidlertid at «Rådet har ikke på noe tidspunkt vært involvert i nybygget ved Skånland skole».