UNN Harstad styrket ut av koronakrisen

Det har vært store omlegginger på UNN Harstad etter at de fikk koronaen og hanskes med. - På mange måter er vi styrket fordi vi har fått oppgradert deler av utstyrsparken og tilpasset arealer nye smittevernkrav, sier medisinskfaglig rådgiver i pandemiledelsen Hanne Frøyshov.

Ansvarlig: Disse er ansvarlig for noen av avdelingene på UNN Harstad, fra venstre Hanne Frøyshov pandemileder, Gina Johansen kriseleder, Annelin Lyshoel seksjonsleder smittevernsentret og Siv Olsen ansvarlig prøvetakingsenheten. 

nyheter

- Vi har gode planer for å ta unna etterslepet på områder som måtte vike på grunn av koronaen, men vi er ikke helt i mål ennå, fortsetter Frøyshov.

- Normalt har vi en akuttlinje inn på sykehuset, men på grunn av koronaen så har vi nå to linjer inn. En for de som har symptomer og er vurdert av helsepersonell til å være i risiko for korona, og den vanlige akuttinngangen for de som er vurdert å være utenfor risiko for korona, sier kriseleder UNN Harstad Gina Johansen.