Tjeldsund vil bosette Moria-flyktninger, men ikke alle var enige om hvordan

Også Tjeldsund kommune ønsker å hjelpe flyktninger fra Moria-leiren, men som ventet var ikke alle partiene enige om måten det kunne gjøres på.

Vil hjelpe: Jorunn Heidi Olsen (Frp), var sterkt uenig i at Tjeldsund kommune skulle bosette flytninger fra Moria. – Hjelpen bør skje lokalt i Moria-området, mente hun.  Foto: Hans Viktor Øye

nyheter

Rådmannens innstilling var at kommunen ønsket å komme i posisjon til å bosette tre–fire barnefamilier, eventuelt sju til ti mindreårige eller enslige flyktninger.

Hjelp i nærområdet

Dette fikk Frps representant, Jorunn Heidi Olsen, til å ta ordet. Hun har selv jobbet som sykepleier på et barnehjem i Ghana i to og en halv måned, og mente at hun hadde en god bakgrunn for å mene at det å yte hjelp i nærområdet hadde mye større effekt enn å hente et fåtall flyktninger til Norge.