Meninger:

Skal Toppsundet og befolkningen der ofres nok en gang?

Nok en gang legges det press på økosystemet i Toppsundet. Nå er det Salmar som søker om å utvide anlegget i Dale.

NOK ER NOK Ytterligere mærder fylt med oppdrettsfisk må legges andre steder enn i Toppsund-området, krever en som bor i området.  Foto: Illustrasjon - Tore Skadal

nyheter

Vi som bor langs Toppsundet føler oss overkjørt. Ingen bryr seg med å lytte til oss, ingen kommer og snakker med oss og spør hva vi synes. Vi er for få, vi er en så liten velgermasse at vi kan ofres. Det var annerledes da noen prøvde å få oppdrettskonsesjon på sørsida. Da sa politikerne nei. Det var for mange velgere der …

I dag sliter anleggene i kommunen med ILA og luseproblemer. Vil lokalpolitikerne snart begynne å forstå at det ikke er plass til mer industri i havet på nordsida av byen? Skal det flere mærder i sjøen nå, så må de legges andre steder enn nord for byen! Folk langs Toppsundet har alene måttet tåle all belastning industrien fører med seg. Og ingen ting har vi fått igjen for det vi er blitt frarøvet!

Anleggene i Toppsundet ligger nærmere hverandre enn det som er anbefalt fra myndighetene. Anlegget i Dale burde dermed aldri ha vært tillatt. Dette vet Salmar. Likevel søker de om å få utvide det! Jeg håper kommunestyret har magemål der oppdrettsselskaper mangler det.

For å sitere fra mattilsynets egen webside: «I dag bruker Mattilsynet en anbefalt minsteavstand på 2,5 kilometer mellom akvakulturanlegg med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på inntil 3600 tonn som retningsgivende for å unngå «uakseptabel risiko for spredning av smitte». For anlegg over 3600 tonn er den anbefalte minsteavstanden til andre akvakulturanlegg fem kilometer». Salmar søker om nesten 6000 tonn!

Hvis anlegget skal utvides må det altså flyttes fra Toppsundet! Ja, det er helt greit det! Anlegget i Dale bør avvikles – ikke utvides – for å berge siste rest av økosystem i Toppsundet, som en gang var et av Norges mest fiskerike sund.

Den gang konsesjonene i Toppsundet ble gitt, brydde flertallet i kommunestyret seg verken om anbefalinger fra fagmiljø eller om lokalbefolkningens innvendinger. De partiene som har styrt i alle disse årene; Høyre, Ap, og Frp, har stått på storkapitalens side og ikke brydd seg med den vesle lokalbefolkningen som bor på begge sider av Toppsundet.

Jeg håper kommunestyret viser ansvar og gir oppdretterne klar beskjed. Og jeg håper kommunens befolkning biter seg merke i om det er partier som fortsatt støtter en uhemmet vekst i næringa, og hvilke partier som tar hensyn til miljø og befolkning!