Kvæfjord-kvinne rundlurte syv menn for til sammen 129.000 kroner

Hun lovte flere av mennene at hun skulle reise på besøk til dem, om de betalte reisen. Men da pengene kom på konto, brukte kvinnen i 40-årene dem på spill og gavekort.

BRÅSTOPP De romantiske overtonene brast da mennene oppdaget at var blitt bedratt.  Foto: Illustrasjon: Colourbox

nyheter

De romantiske overtonene brast med et smell da de fornærmede fant ut hva som hadde skjedd. Å bli bedratt i slike personlige saker er ofte forbundet med stor skam. Terskelen er gjerne høy for å anmelde bedrageriet. Kvinnen med bostedsadresse i Kvæfjord er dømt for lignende forhold tidligere, og virker å ha en egen evne til å snurre lettlurte menn rundt lillefingeren.Under straffesaken i Trondenes tingrett innrømmet hun å ha mottatt pengene over en periode fra februar til 1. juli 2020, samtidig som hun brukte dem på helt andre ting enn det hun oppga som formål. Etter loven er dette å skaffe seg en uberettiget vinning, ved å forlede noen slik at disse ble utsatt for, eller var i fare for å lide et tap. Men hun karakteriserte samtidig beløpene som "lån", som hun hadde til hensikt å betale tilbake.