Får lov til å bygge parkeringsplass

Kvæfjord Eiendom søkte om tillatelse til oppfylling av terreng og etablering av parkering i Liaveien 4 på Borkenes.

PARKERING Kvæfjord Eiendom får bygge på egen eiendom.   Foto: Illustrasjonsfoto

nyheter

I den forbindelse skal det også etableres en fylling der fyllingsfoten plasseres en meter inn på en naboeiendom. Parkeringsplassen skal være for eiendommene Liaveien 2,3,5 og 6. I dag parkerer folk biler langs den smale kommunale veien i området.


- Slik kan byen fullføre Harstadpakken

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) mener deler av tiltakene i pakken som står ugjort fortsatt kan finansieres med statlig drahjelp. Ikke minst de grepene som ivaretar hensynet til myke trafikanter.


– Vi kan ikke se at øvrige naboer eller gjenboere berøres av tiltaket da Kvæfjord Eiendom AS eier eiendommene selv, og vil frita søker fra å varsle naboer/gjenboere, skriver saksbehandler Kjell Rune Nymoen i brev til Kvæfjord Eiendom i relasjon til søknaden.