Kommunedirektøren varsler tiltak:

– Råe prioriteringer

–Vi gir mer og flere tjenester til mottakere av hjemmebaserte tjenester. Dette er noe vi er nødt til å se på, sa kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

Stå sammen: Kommunedirektør Hugo Thode Hansen oppfordret administrasjonen og politikerne til å stå sammen. – Det kommer til å bli støy, sa han. 

nyheter

I økonomiutvalget tirsdag sa kommunedirektøren at kommunen er nødt til å være rå på prioriteringene fremover.

Altfor mange planer

– Vi jobber i dag med altfor mange utredninger, planer og prosjekter og må bruke en større andel av ressursene våre på å få til en drift i balanse. Mange av de utredningene, planen og prosjektene vi jobber med har gode målsettinger, men de flytter fokus fra god drift og medfører ofte økte kostander, påpekte Hansen. Han viser til at utfordringene og målsettingene om drift i balanse innen helse og omsorg fra 2022, krever fult fokus.