Åtte eldre venter på fast plass

Akkurat nå venter seks eldre på sykehjemsplass i Harstad.

Sjelden null: Kommunalsjef Rita Johnsen sier alle som står på venteliste har ventevedtak. 

nyheter

Det viser dagsferske tall fra Koordinerende enhet tirsdag. Tre av dem kommer fra en annen kommune. I tillegg står to på venteliste til bolig med heldøgns omsorg.

– Fortsatt er det flere eldre som har søkt langtidsplass, men som ikke har fått sine søknader behandlet, sier kommunalsjef Rita Johnsen i Harstad kommune.