- Trenger en plan for trafikksikkerhet rundt barna, og stell av uteområdene på skolene i Harstad

Representanter for FAU, barnehager og skolene var invitert til oppvekstutvalgets møte mandag. Der fikk de god uttelling fra lydhøre lokalpolitikere.

FORSLAG Edvin Erksen SV (bildet) og Rune Stenstrøm (H) fikk medhold i forslag om å sette fart i stell av uteområder og bedre trafikksikkerhet.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Tilbakemeldingene fra skolefolket til lokalpolitikerne var krystallklart. Uteområdene ser med jevne mellomrom "ikke ut". Spesielt etter helgene. For områdene blir flittig brukt av unge mennesker også utenom skoletiden.

Mye rydding og feiing blir gjort av elevene og de ansatte selv, men det finnes grenser for dugnad. Lokalpolitikerne må tilse at vedlikeholdet følges opp kontinuerlig.