Se i opptak møtet i oppvekst og kultur

Harstad kommune sendte direkte fra møtet i oppvekst og kultur mandag klokka 12.
nyheter

Møtet startet med spørsmål fra de ulike representantene.

12.15 orienterer rådmannen om tertialrapporten(økonomisk status)

12.30 innlegg fra Harstad skole og hagebyen skole om uteområder

Det presenteres forslag til trafikksikker skole og barnehageveg Harstad og Barnely, før utvalget starter med sakene på dagsorden, der blant annet kino og bibliotek er tema.