Ny kino mulig, men det blir dyrt

– Jeg kunne godt tenke meg ny kino og bibliotek, men kommuneøkonomien vil ikke tåle det, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

Presset økonomi: Kommunedirektør Hugo Thode Hansen og hans stab har finregnet på tilbudet fra Kaarbø utvikling og konkluderer med at det blir for dyrt. – En allerede presset kommuneøkonomi tåler ikke disse utgiftene, sier Hansen. Foto: Frank Roger Roksøy 

nyheter

Han tilbakeviser påstandene fra daglig leder Ola Karlsen i Kaarbø utvikling AS om at kommunen har brukt feile tall på leiekostnadene for ny kino og bibliotek.

Karlsen mener merkostnadene for kommunen blir 8,5 millioner kroner i året. Kommunedirektøren og hans økonomistab hevder de årlige utgiftene blir betydelig mer. Det kommunestyret skal ta stilling til er hvordan dette påvirker kommunens budsjett og regnskap, og da må alle netto merkostnader tas med.