Grusom video spres blant barn og unge:

– Foreldre har det store ansvaret

Den siste uka har en video som viser en mann som tar sitt eget liv spredt seg på sosiale medier, spesielt blant barn og unge via appen TikTok.

ADVARER: Helsesykepleiere ved barne-og ungdomsskoler i Harstad har et viktig budskap til foreldre når det gjelder ubehagelige videoer som spres på nett. Fra venstre: Lisa Elvenes, Åsa Karlsen, Lisbeth Buunk og Anne Kristiansen.   Foto: Kristin A. Kildal

nyheter

Appen har en anbefalt aldergrense på 13 år. Likevel ser helsesykepleiere ved skolene i Harstad mange eksempler på at barn får tilgang til sosiale medier lenge før den anbefalte aldersgrensen.

Lisbeth Buunk er helsesykepleier ved Hagebyen og Lundenes skole. Der snakker barn og ungdom om at de har blitt eksponert for videoen.