Nå skapes det endelig nye industriarbeidsplasser i kommunen

Ibestad Skipshugging & Sanering AS er i ferd med å ansette folk. Når virksomheten kommer i gang, kan det fort bli 10-15 kjærkomne nye arbeidsplasser i Hamnvik.

MILJØINDUSTRI Målet er både å tjene penger og bidra til Ibestad-samfunnet, sier daglig leder Endre H. Rønning.  Foto: Privat

nyheter

– Som i alle småbedrifter trenger vi primært folk som kan gjøre alt mulig. I vårt tilfelle maskinkjørere, folk som kan kjøre lastebil og ikke minst jobbe med hendene. Jeg ser gjerne at alle de vi ansetter kommer fra Ibestad kommune, men det er jo fint om vi kan få noen utenfra til å flytte hit også, sier daglig leder Endre Heggen Rønning.

Lønnsomt

Ønsket om å ta i bruk det gamle offshore-området ved siden av gamle Ibestad Mek til skips-opphogging har eksistert lenge.