Kjemper for å stoppe elgjakt på egen eiendom

En grunneier på Ibestad ga i fjor klar beskjed til kommunen og ansvarlig for Dyrstad utmarkslag om at hun ikke aksepterte elgjakt i hennes utmark. Formannskapet i kommunen fant imidlertid at jaktretten var felles.

RUNDDANS Saken om et elgvald i Ibestad skal kunne kreve felles jaktrett, selv når enkelteiere ikke ønsker jakt i sine respektive skogteiger, blir gjenstand for ny behandling.  Foto: Illustrasjon - Kerstin Kjelstrup Barosen

nyheter

Når kvinnens areal ble trukket ut av valdet, skulle det også ha konsekvenser for godkjent jaktareal, og antall dyr som kunne felles i området. Dette ble det også tatt hensyn til, både i kommunens viltnemnd og i administrasjonens tildeling av dyr til felling.

Avgjørelsen falt ikke i god jord hos Dyrstad Utmarkslag, som leverte inn klage. Rådmannens tilrådning til formannskapet, som skulle vurdere klagen fra utmarkslaget, var å avvise klagen.