Håper flere tar kontakt med politikerne: – Ingen har hørt noe

– Ingen av oss som ble valgt i fjor har hørt noe som helst fra skolene.

Her 2. vara Vibeke Julie Solfjell (H) og Edvin Eriksen (SV) etterlyser bedre kontakt med samarbeidsutvalgene i skole og barnehage.  Foto: Gisken A. Eriksen

nyheter

Etter valget høsten 2019 ble det valgt nye politiske representanter til skolenes og barnehagenes samarbeidsutvalg. Det skulle sikre et tettere og bedre samarbeid med politikerne, og at de mest sentrale politikerne i utvalget skulle være hver sin kontakt for samarbeidsutvalgene.

Ett år etter forteller representantene at de ikke blir innkalt til møter med skole og barnehage, særlig av skolene, ifølge utvalgets leder Edvin Eriksen (SV) og Julie Solfjell (H).