Ibestad kjøper elbiler for 800.000 kroner

Kommunestyret vedtok enstemmig å gå til anskaffelse av kommunens første elbiler til internt bruk.

LADESTASJONER: Politikerne diskuterte både innkjøp av elbiler og plassering av ladestasjoner under kommunestyremøte torsdag. 

nyheter

Riktignok har Bofellesskapet disponert egen bil en periode, men ifølge varaordfører Hugo Gunnar Olsen er dette første gang kommunen vedtar å anskaffe egne elbiler.

– Det er gledelig at vi nå går i gang med elektrifisering av kommunens bilpark. Planen er at vi i løpet av 2. kvartal 2021 har på plass en utskiftingsplan for bilparken. Da vil det samtidig være fornuftig å ha en plan for etablering av hutigladere på strategiske steder. Kanskje burde vi allerede fått dette til ved det nye sykehjemmet, sier Olsen. Kostnaden på inntill 800.000,- finansieres via disposisjonsfondet.