Håper koronapenger skal skape mange nye arbeidsplasser: Ledigheten er doblet

Arbeidsledigheten i Harstad er doblet under koronapandemien. Nå er håpet at ekstraordinære næringsfondsmidler skal skape nye arbeidsplasser.

DRAHJELP: Næringssjef Bjørn Akselsen (t.v) og næringsrådgiver Per-Åge Nygård oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt med næringsavdelingen.  Foto: Øivind Arvola

nyheter

I august var i gjennomsnitt 404 personer helt arbeidsledige. Dette er en økning på 177 fra samme tid i fjor. I tillegg til de helt ledige, var 337 ansatte delvis ledige i august måned. Tilsvarende tall foreligger ikke fra i fjor.

Økonomisk drahjelp

Næringsrådgiver Per-Åge Nygård og næringssjef Bjørn Akselsen håper og tror at de 2,8 millionene som Harstad kommune har fått, kan gi bedrifter mulighet til å skape flere arbeidsplasser raskt.