– Godt boligsalg i august

I august måned ble det solgt 23,5 prosent flere eiendommer i Harstad sammenlignet med august i fjor. Landsgjennomsnittet viser at boligprisene steg med 1,1 prosent i august 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

STEG: Boligprisene i Harstad har hittil i år steget med 3,5 prosent, ifølge daglig leder og eiendomsmegler i DNB Eiendom Harstad. Arkivfoto.  Foto: Theodor Karlsen

nyheter

Boligprisene i Norge er nå 4,3 prosent høyere enn for et år siden. Hittil i år har boligprisene i Harstad steget med 3,5 prosent i forhold til samme periode i fjor.

– Vi merker også at det har vært stor vekst etter sommerferien. Årsaken til den store prisveksten i Harstad kan være at det er lagt ut færre eiendommer i markedet hittil i år. Det er faktisk solgt 11,5 prosent færre eiendommer hittil i år. Det betyr på ingen måte at markedet er dårlig.

– Vi trodde at den sterke sommeren skulle legge en liten demper på høstjakta etter bolig, men den effekten slo ikke til. Normalt er august en sterk salgsmåned, og det var den også i år, sier Odd Sverre Holte, daglig leder og eiendomsmegler i DNB Eiendom Harstad.


Eiendomsmarkedet: Omsetninger de siste 60 dager

Tekst og interaktivt kart med prishistorikk.


– Kjøpere har vært på ballen

Årsaken til færre boliger i markedet tror han er sammensatt.

– Pandemien som startet i mars skapte uro i finansmarkedet og helt sikkert hos selgere i markedet. Kjøpere derimot har vært på ballen hele veien. Vi tror også at en lang og dryg vinter utsatte salgsplanene for en del selgere og på den måten har det oppstått et vakum av eiendommer som kjøpere venter på. Sist og ikke minst er det færre ferdige nybyggleiligheter som akkurat nå er ferdig og med det også færre selgere.

– Det var trykk de to første ukene i august, men så roet det seg noe i siste halvdel av måneden, hvor det også kom flere boliger ut i markedet. Det virker som om boligmarkedet er normalt igjen, sier Holte.

Han mener den lave renten driver boligmarkedet, og ifølge han er det ikke noen tvil om at det er det historisk lave rentenivået som nå er største driveren i markedet.

– For mange bidrar det til at de kan oppfylle boligdrømmen, men vi ser også at flere investorer nå ser mot boligmarkedet fordi finansmarkedene er usikre, og særlig fordi rentemarkedene gir lite avkastning. Den lave renten gir seg også utslag i flere salg av helt nye boliger i august. Nybyggmarkedet hadde en av de beste salgsmånedene noensinne. Det bygges alt for lite, og vi er spente om tendensen i Harstad følger landet for øvrig, sier Holte.


Nå kommer 100 boliger på Larsneset

Nordic Eiendom og Kjøpesenter Nord har inngått avtale med Bonord om bygging og salg av de om lag 100 planlagte boligene på det de har kalt Arena Larsneset.


Forventer en normal bolighøst

Etter tidenes boligsommer forventer Holte nå en normal utvikling i markedet utover høsten.

– Ja, Harstad har alltid vært litt mot strømmen i forhold til de store byene og vi venter fremdeles vekst i forhold til store byer. Høsten er kjent for å har stor aktivitet i vårt marked. For større byer tyder alt nå på at det meste av prisveksten er tatt ut for i år og at boligprisene vil synke noe utover høsten.

Nye boligbehov

– Vi ser nå tendenser mot en større etterspørsel etter «2-gangsboliger», altså litt større leiligheter med mer boltreplass eller to soverom. Dette kan være en snøballeffekt av at mange nå har solgt den første leiligheten sin, og derfor har både egenkapital til å oppgradere, samtidig som de har utsikter til en lav rente fremover, sier Holte.

Etter en tøff vinter er det helt sikkert noen som også sverger «aldri mer» og vil gjøre hverdagen enklere for seg selv med å slippe snørydding igjen.

– Fritidsboliger i Harstad og omegn har også fått en stor pågang siden Norge satt reiserestriksjoner under pandemien. Vi venter at denne tendensen også fortsetter resten av året og videre inn i 2021.