Fikk oppslutning om lekeområdene

​I en interpellasjon etterlyste kommunestyrerepresentant Kristian August Eilertsen (Frp) en avklaring om hva som skal skje med Medkila barnehage. Han fikk et samlet kommunestyre med seg for å kartlegge en standardisering for uteområdene til barnehager.

UTEOMRÅDE: Tidligere sto det et lekestativ her, men det ble tatt bort fordi det var for farlig for barna, hevder foreldrene. 

nyheter

Foreldre ved Medkila barnehage har tidligere gått ut i mediene om barnehagens uteområde, som de mener ligner en byggeplass. I begynnelsen av august uttalte bygg- og eiendomssjef i Harstad, Jan Dag Stenhaug at etaten ville gå i dialog med barnehageledelsen for å vurdere behovet for utbedring i barnehagen.

– Etter å ha sett utearealene med egne øyne, er det vanskelig å være uenig med dem. Foreldrene forteller at ungene deres ikke trives i barnehagen på grunn av disse forholdene, og at det også kan være utrygt for barna deres, sa Eilertsen i kommunestyret.