UiT ønsker å utvikle utdanningstilbudene landsdelen trenger

UiT og ordførerne i tre av de største kommunene i Troms og Finnmark, Tromsø, Harstad og Senja, skal samarbeide tettere om fleksible utdanningstilbud i landsdelen.

SKAL SAMARBEIDE: Gunnar Wilhelmsen (ordfører i Tromsø), Kari-Anne Opsal (ordfører i Harstad), UiT-rektor Anne Husebekk og Tom-Rune Eliseussen (ordfører i Senja kommuneFoto: UiT/Jonatan Ottesen  Foto: UiT

nyheter

Et styrket utdanningstilbud i regionen var temaet for et møte de tre ordførerne hadde med UiT-rektor Anne Husebekk i Tromsø onsdag.

– Det er viktig for oss å være i dialog med samfunnet rundt oss, og vi er glade for et tettere samarbeid med kommunene, sier UiT-rektor Anne Husebekk.

Skal spille hverandre gode

På møtet mellom Husebekk og ordførerne Gunnar Wilhelmsen, Kari-Anne Opsal og Tom-Rune Eliseussen, snakket de om hvor viktig det er å kunne tilby desentraliserte studier, etter- og videreutdanning og kontakt med arbeidslivet i landsdelen.

– Dette er starten på det jeg tror blir et forpliktende samarbeid der vi spiller hverandre gode. Det er også et mål om at universiteter og høyskoler sør i landet ikke skal etablere seg i landsdelen med desentraliserte tilbud, men at UiT skal strekke seg for å kunne tilby de utdanningene som kommunene i nord har behov for, sier Husebekk.

– Kjempeviktig

Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø, forteller at de tre kommunene allerede har et samarbeid på flere felt, og da også når det gjelder utdanning. De ønsket derfor et møte med Husebekk og UiT for å se på et enda tettere samarbeid med universitetet.

– Vi tror at desentraliserte utdanninger er kjempeviktig for å utvikle landsdelen vår, og vi syns at Husebekk hadde en flott ambisjon om at UiT skal kunne tilby de desentraliserte utdanningene vi har behov for her, og at vi ikke skal trenge å hente det annetsteds fra, sier Kari-Anne Opsal, ordfører i Harstad.

– Det var et veldig positivt møte. De signalene som kom fra Husebekk er veldig gode, og vi har planlagt oppfølgingsmøter der vi konkretiserer innholdet i samarbeidet som skal etableres, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja.