– Svært bekymringsfullt

Torsdag får Ibestads politikere Årsmeldingen til behandling under kommunestyremøte. Noe her bør bekymre de folkevalgte.

trivsel: Ibestad kommune har mistet mer enn 1000 innbyggere de siste 32 årene. Økt trivsel og tilrettelegging av spennende jobber og et trygt og godt oppvekstmiljø pekes i årsmeldingen på noen faktorer som kan tiltrekke seg unge mennesker. Her fra møteplassen i Hamnvik sentrum. Arkivfoto: Andreas Isachsen 

nyheter

Det er ikke noe nytt at små kommuner sliter med negativ befolkningsutvikling. Heller ikke Ibestad slipper unna denne trenden.

0–40 år har størst reduksjon

Nettopp derfor er det grunn til å tro at konstituert kommunedirektør Roald Pedersen i årsmeldingen hevder at det er svært bekymringsfullt at antall innbyggere i kommunen reduseres.