Meninger:

En utvidet båndtvang vil bare ramme hundeiere som allerede er lovlydige

Det følger faktisk av hundeloven § 6 at kommunen skal påse at ”hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning”.

KOMPLISERT En hundeeier mener økt båndtvang ikke hjelper på problemet med at husdyr kommer til skade.  Foto: Illustrasjon - Frank R. Roksøy

nyheter

21. august ble det skrevet om Harald Norman og det kjente stridstema sau, hund og båndtvang. At dyr på beite dør av å bli jaget eller direkte angrepet av løse hunder er så klart tragisk og helt unødvendig. Han ber om at ”ting burde innskjerpes” og henviser til Mattilsynets stemme i dette. Det virkemidlet som oftest vises til i slike saker er utvidet båndtvang.

I bunnen handler dette om balansen mellom hensynet til bøndenes dyr og til hunders velferd. At hunders velferd henger tett sammen med å kunne bevege seg fritt i naturen er hevet over enhver tvil. Det følger faktisk av hundeloven § 6 at kommunen skal påse at ”hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning”, når det kommer til spørsmålet om båndtvang. Altså må kommunen være forsiktig med å ta i bruk utvidet båndtvang som et lettvint virkemidler i et forsøk på å løse konflikten mellom sauebønner og uansvarlige hundeeiere.

At utvidet båndtvang virker å være det foretrukne virkemiddel finner jeg rart. Det understrekes av at han viser til at han allerede i år ha mistet flere dyr på grunn av hunder. Det har altså skjedd innenfor den eksisterende båndtvangen. Og nettopp det er problemet, de tilfeller som vises til er stort sett alltid innen den eksisterende båndtvangen. Det vil gjøre at en utvidet båndtvang får liten effekt. Problemet slik jeg ser det er et holdningsproblem hos et fåtall hundeeiere, som ikke overholder den eksisterende båndtvangen. En utvidet båndtvang vil således bare ramme de som allerede er lovlydige. Uansvarlige hundeeiere vil gå tur i marka og slippe sine hunder også ved en utvidelse.

Han sier også at ”ville hunder har en jakt innstilling”. Dette er overforenklet og feil. For det første har vi ikke ville hunder i Norge. Hundene er avlet fram og domestisert, og har en eier. Og hadde vi hatt ville hunder, hadde hundene nok neppe lest seg opp på lokale båndtvangsbestemmelser. Enkelte raser kan ha et jaktinstinkt mot dyr på beite, men dette er et fåtall. De fleste hunder, som er av en størrelse slik at de kan påføre beitedyr skade, tenker på helt andre ting når de er fri i naturen.

Slik jeg ser det, bør enhver ansvarlig hundeier som ønsker å ferdes med hunden løst, benytte seg av det fantastiske tilbudet om aversjonsdressur mot sau og rein. Det vil være et langt mer effektivt og rettferdig tiltak enn å utvidet båndtvangen. Kan kommunen gå inn i et samarbeid med Jeger- og fiskeforeningen om å opplyse og oppfordre flere til dette? I min erfaring er det stort sett eiere at jakthunder som benytter seg av tilbudet. Selv har jeg hatt min hund på dressur mot både sau og rein. Noe jeg gjentar med jevne mellomrom for å tilse at dressuren fortsatt sitter. Etter første runde med dette forlot ikke hunden min beina mine når vi var i nærheten av sau. Det er ikke gøy å utsette hunden for slik smerte og frykt. Han hylte og skreik. Men det gjør til gjengjeld at jeg med trygghet for meg, hunden min, bønder og beitedyra, kan slippe hunden løs etter 20. august.