Leder:

I påvente av vaksine

Myndighetenes koronastrategier har gjerne en passus om «inntil det foreligger en vaksine». Fortsatt synes det å være et stykke igjen til en tilstrekkelig utprøvd vaksine mot et virus med nye og ukjente egenskaper.

Verre kan det bli å finne en effektiv vaksine mot en irrasjonell, eskalerende antivaksinebevegelse.

nyheter

Å fremstille den og å teste den ut på forsvarlig vis, er imidlertid ikke den eneste utfordringen. Med en pandemi i globaliseringens tid blir det også et spørsmål om fordeling av vaksinedosene. For ethvert land er det selvsagt et hovedmål å sørge for egen befolkning, for Norges del gjennom et samarbeid i EU-regi. Men fra fattigere deler av verden protesteres det nå mot en «vaksine-nasjonalisme». Og all fornuft tilsier et aktivt smittevern mot «Amerika først»-ideologien på dette området.

Det handler om internasjonal solidaritet, men faktisk like mye om egennytte. Med tanke på samhandel, reiseliv og økonomi har det begrenset effekt å slå ned en pandemi i en begrenset del av en globalisert verden. Solberg-regjeringen har fortjenstfullt nok meldt inn et betydelig beløp til vaksineutvikling globalt. Men mye er fortsatt uløst når det gjelder det internasjonale arbeidet med en gangbar fordelingsmekanisme; det gjelder politisk vilje mer enn måter å organisere vaksinefordelingen på.

Utfordringene stopper imidlertid ikke der. For verre kan det bli å finne en effektiv vaksine mot en irrasjonell, eskalerende antivaksinebevegelse. Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere plassert vaksinemotstand blant de ti alvorligste helsetruslene verden står overfor. I februar i år konstaterte WHO-ledelsen at verden ikke bare har å gjøre med en pandemi, men også en «infodemi» av feilinformasjon. Elleville konspirasjonsteorier som fyrer opp under vaksinemotstand florerer på sosiale medier.

Forleden kom meldingen om at polio er utryddet i Afrika, sykdommen som årlig tok livet av 350.000 barn på 1980-tallet. Ulike vaksineprogrammer har på 2000-tallet reddet noe slikt som sju millioner liv i u-land. I Norge er alle alvorlige, smittsomme barnesykdommer utryddet. Nå handler det om å skaffe en nødvendig andel av koronavaksinen, bidra etter evne til arbeidet med en global fordeling av dosene – og til å vaksinere befolkningen mot den vaksinemotstanden mørke krefter ser seg tjent med å spre på nettet.