– Lav rente gir god fart i boligmarkedet i Harstad

Tidenes sommer i boligmarkedet har blitt etterfulgt av en sterk høst, og vi ser fortsatt høy aktivitet og stor etterspørsel etter boliger.

SITRAPP Odd Sverre Holte gir sin vurdering av boligmarkedet. 

nyheter

Dette skriver eiendomsmegler Odd Sverre Holte ved DnB Eiendom i Harstad, Odd Sverre Holte i en pressemelding.

– Det er nå solgt flere boliger enn hele august i fjor og det er grunn til å forvente at det blir en hektisk salgsuke også videre i august.

– Tallene for landet for øvrig viser 15 prosent flere boliger i august enn på samme tid i fjor, opplyser han.


DNB merker en økning i boligprisene

DNB Eiendom i Harstad så en økning i boligprisene i mars, ifølge egne tall for mars. Landet for øvrig så en forventet nedgang.


– Vi fryktet at den sterke sommeren skulle legge en liten demper på høstjakta etter bolig, men så langt er det ingenting som tyder på det.

– Normalt er august en sterk salgsmåned, og vi har sett en nominell prisoppgang de siste ti årene.

– De fleste årene har prisoppgangen ligget på rundt 2 prosent. Med denne farten i markedet forventer vi også solid prisoppgang når boligprisstatistikken kommer for august 2020, sier megleren.

– Det er ikke noen tvil om at det er det historisk lave rentenivået som er største driveren i markedet.

– For mange bidrar det til at de kan oppfylle boligdrømmen, men på landsbasis vi ser også at flere investorer nå ser mot boligmarkedet fordi finansmarkedene er usikre, og det særlig fordi rentemarkedene gir lite avkastning.

– I sommer har det vært stor etterspørsel etter mindre leiligheter. Noe som har medført at den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for leiligheter under 30 kvm i Oslo nå ligger cirka 9 prosent over samme tid i 2019.

– Det skyldes et rekordstort studieinntak og tøft utleiemarked i studentbyene. Vi må nok erkjenne at det bygges for få små leiligheter i byene, og det er mange som vil inn på boligmarkedet som rett og slett ikke har råd til mer enn de minste leilighetene.

– For både profesjonelle og private investorer er mindre enheter attraktiv fordi de egner seg til utleie. Vi som følger trender ser at Harstad kommer etter de store byene. Et boligkjøp nå kan være meget gunstig i forhold til ventet prisvekst i løpet av høsten og vinteren.

– Nå er markedet tilbake i mer normal høstmodus der det er større enheter som omsettes.

– Til tross for at det er solgt 24 færre eiendommer i år ventes det at boligomsetningen fortsetter sterkt utover høsten.

– Eneboliger og leiligheter selges i dag for 2 % mer enn samme periode i 2019. Det betyr at det igjen er optimisme i boligmarkedet, mener Holte.

– Vi tror korona har bidratt til at mange har fått endrede boligbehov. For det første så er større plass på ønskelisten til for eksempel et hjemmekontor. Vi tror at større bruk av hjemmekontor er en trend som kan fortsette fremover, og at nye områder utenfor de store byene kan bli mer attraktiv når kort reisevei til jobb ikke blir like viktig.