Tvangsoppløser Harstad-foretak

Tre selskaper skal under behandling i Trondenes tingrett denne uka.

KONKURSÅPNING Tre selskaper i Harstad er varslet tvangsoppløst.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Det er snakk om "Markedspølsa AS", "Det skjer media AS" og "Power Sales". Begrunnelsen for oppløsning oppgis i alle tre tilfeller å være manglende godkjent årsregnskap.

Retten skal etter loven tvangsoppløse selskaper som har mangler i henhold til aksjeloven. Det kan være selskaper som ikke har et styre som fyller lovens krav, mangler revisor, ikke har innsendt årsregnskap eller ikke oppfyller kravene til aksjekapital. Alle selskaper får i utgangspunktet en frist til å rette opp mangler. Er mangelen ikke rettet etter at fristen er utløpt, gir Foretaksregisteret eller Regnskapsregisteret melding til rette domstol.