Må betale Hålogaland Kraft 30.000 kroner

Strømkunden nektet å la selskapet installere automatisk strømmåler. Han ville heller ikke betale gebyr for manuell avlesning.

  Foto: Illustrasjon - Frank R. Roksoy

nyheter

Gebyret ble fastsatt til litt over 3000 kroner i året. Saken har nå vært gjennom behandling i både tingretten og lagmannsretten. Begge instanser kom fram til at det er både lovlig og rimelig å pålegge strømkunden disse utgiftene. Det koster å sende ut folk, og hvis ikke han betaler, må kostnaden dekkes av de andre kundene. Noe som i vertfall blir feil, konkluderer lagmannsretten.


Gikk til sak for å slippe avlesningsgebyr

En harstadmann motsatte seg montering av automatisk strømmåler (AMS). Da Hålogaland kraft Nett AS (HLK) krevde årlige avlesningsgebyr på 3120 kroner, stevnet han selskapet for retten.


Anken kunden fremmet etter tapet i tingretten er dermed forkastet. Hålogaland Kraft Nett AS får i tillegg dekket sine sakskostnader på 30.000 kroner.