Her er den oppdaterte planen for nyskolen

I løpet av september må fylkeskommunen og Harstad kommune komme til enighet om ny idrettshall i tilknytning til den nye videregående skolen på Seljestad.

Troms og Finnmark fylkeskommune har fått laget en mulighetsstudie av en skole med integrert idrettshall på Seljestad.  Foto: Illustrasjon: A3 Arkitektkontor

nyheter

Troms og Finnmark fylkeskommune har kjøpt tomt på Seljestad til den nye videregående skolen. Harstad kommune har en drøm om å bygge en idrettshall på nabotomta. Meningen er at fylkeskommunen skal leie den av kommunen. I etter tid har kommunens ønsker for den nye idrettshallen blitt så omfattende at tomten kan være for liten.


Har planer for turnareal på 2.000 kvadratmeter i ny hall

Først må den bli vedtatt. Deretter vil størrelsen på en turnhall i Harstad avgjøre hvordan den innredes.


Fylkesbyggesjef Jan Inge Hille sier de ser på to alternativ.