Markant nedgang i antall dødsfall i Harstad

Antall begravelser i Harstad de syv første månedene i 2020 viser en nedgang på hele 43 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

FÆRRE DØDSFALL: Langt færre har dødd i Harstad i årets syv første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.   Foto: Illustrasjonsfoto

nyheter

Mens det i fjor ble foretatt 129 gravlegginger i perioden 01.01-til 01.08 viser tallene i år at det har vært 73 gravlegginger. Ifølge kirkeverge Oddleif Haagensen ved Harstad kirkelige fellesråd er dette en markant nedgang i antall dødsfall.

Redusert smittefare

– Denne nedgangen er vanskelig å forklare med annet enn at koronaen har hatt en medvirkende årsak. Vi har blitt langt flinkere med håndhygiene pluss at besøk ved sykehjemmene har vært langt mindre enn tidligere, noe som har redusert den generelle smittefaren betydelig, sier han.