Per-Willy Amundsen om behandlingen av Andrea Bruun Eivik:

– Dette er fullstendig uakseptabelt!

Per-Willy Amundsen og Eivind Stene var tydelig beveget etter å ha hørt pappa Tommy Eivik og Andrea selv fortelle om problemene de har møtt fra det offentlige de siste årene.

RØRT: Per-Willy Amundsen sier Andrea Bruun Eiviks historie gjorde sterkt inntrykk på han.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Vi sitter hjemme i stua hos familien Bruun Eivik. Amundsen og Stene har lest og hørt om Andrea Bruun Eiviks kamp etter at hun fikk alvorlige følgeskader etter en hjernekreftoperasjon. Snart fire år har gått siden hun søkte Norsk Pasientskaderstatning (NPE) om erstatning etter at det ble slått fast at det har vært feilbehandling inne i bildet. Her fikk de avslag og klagen på ble sendt fra NPE til Pasientskadenemda i september 2017. Hun har siden ikke hørt noe etter snart fire år. I tillegg har hun og familien søkt om støtte gjennom Husbanken for å tilrettelegge for egen bolig i tilknytning til huset hjemme på Sama. Heller ikke her har familien fått svar på søknaden om tilsagn fra Harstad kommune, som forvalter tilskuddene fra Husbanken på denne type tiltak. Pappa Tommy Eivik har brukt store summer og hundrevis av timer med utgraving og tilrettelegging av tomten som er tiltenkt Andrea`s egen bolig.

– Det verste er tausheten

– Areal- og byggesaksavdelingen i Harstad kommune har vært fantastisk behjelpelig med å tilrettelegge tomta for å tilpasse den til arealene vi trenger. Den samme velviljen kan jeg ikke si vi har møtt hos Bygg- og eiendomsavdelingen i kommunen, som behandler vår søknad om startkapitallån gjennom Husbanken, sier Tommy.