På tide å innse at vi er ved veis ende

Skjermer: Støyskjermene ble satt opp for mange år siden, og trenger å skifes ut. Foto: Frank Roksøy  Foto: Frank R. Roksøy

Det går en grense for hvor lenge vi skal sette på vent et prosjekt som i sin tid var et vektig argument i innsalget av Harstadpakken.

nyheter

I to og et halvt år har veivesen og Harstads politiske ledelse håpet at en merfinansiering av Harstadpakken skulle finne sin løsning i en forestående stortingsbehandling. Vår- og høstsesjoner har imidlertid kommet og gått, uten at bompengeprosjektet har vært ofret en eneste tanke av rikspolitikken på Løvebakken. Derfor er det på høy tid å se realitetene i øynene, skyte en hvit pinn etter de 900 millionene og heller bruke opp de 250 millionene som angivelig står på bok. Midler som er øremerket gang- og sykkelsti fra Kanebogen og inn til sentrum.

Det er forståelig at man har vært tilbakeholden og tillatt seg å vente. En merfinansiering på 900 millioner kroner ville kanskje betydd et par ekstra rundkjøringer, en av og påkjøringsrampe og muligens noe mer gang og sykkelvei. Men en garanti kan ingen utstede, og vi har friskt i minne hvilke kostnadsbomber som kan ligge begravd i porteføljestyrte veiprosjekter. Kostnadssprekken på én milliard i fase én bør ha satt sine spor.


– Harstadpakken er lagt død

– Per i dag er Harstadpakken død. Men vi gir ikke opp, sier ordfører Kari-Anne Opsal.


Ser vi denne usikkerheten i sammenheng med Erna Solbergs uttalelse til kommunedirektøren i Harstad, er det strengt tatt ikke så mye mer å vente på. Under helgens harstadbesøk skal statsministeren nemlig ha vært klar på at regjeringen står fast ved bompengeforliket som ble inngått i 2019. At Fremskrittspartiet valgte bryte ut av samarbeidet, har åpenbart ikke fått Erna Solberg på andre tanker. Og som ordføreren selv uttaler det i et intervju: «Per i dag er Harstadpakken død».

Det er lov å leve i håpet, og et møte med samferdselsministeren kan sikkert være hyggelig. Det går imidlertid en grense for hvor lenge vi skal sette på vent et prosjekt som i sin tid var et vektig argument i innsalget av Harstadpakken. Den grensen er nådd.

Om en ukes tid er de pågående arbeidene i «lokket» ferdigstilt. Nå må styringsgruppe og prosjektledelse sette seg ned og finne en god plan for veien videre.