291 oppdrag for ambulansehelikopteret fra Stangnesbasen

Per 10. august har Luftambulansebasen på Stangnes mottatt 448 forespørsler om oppdrag. 291 av disse har resultert i gjennomførte oppdrag.

MANGE OPPDRAG: Nærmere 300 oppdrag er utført med ambulansehelikopteret fra basen ved Heli Team på Stangnes.  Foto: Tone Anita Karlsen.

nyheter

Tall fra Luftambulansetjenesten viser at det i samme periode i fjor ble mottatt 549 forespørsler om oppdrag, som betyr en reduksjon i antall forespørsler på 18 prosent hittil i år. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten KF antas reduksjonen å ha sammenheng med koronasituasjonen.

– Generell lavere aktivitet i samfunnet har også gitt færre luftambulanseoppdrag landet sett under ett, sier Haarvik.