Mangler fremdeles finansiering for pilotprosjektet Mylderhuset

- Prosjektet må nok opp til ny politisk behandling, men jeg er ikke bekymret, vi skal nok finne løsninger, sier varaordfører Birger Holand (Sp).

NY RUNDE Ordfører Torbjørn Larsen (t.v.), varaordfører Birger Holand og Kvæfjord kommune må ta en liten vurderingspause når det gjelder framdriften til det lenge planlagte Mylderhuset.  Foto: Arkiv - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Ferien er snart over, og en av de første sakene lokalpolitikerne i Kvæfjord må ta stilling til er hvordan det planlagte Mylderhuset skal fullfinansieres. Mylderhuset skal samlokalisere biblioteket, Kvæfjord folkeverksted, frivillighetssentralen og møteplassen i kommunen.


Disse har fått ja på søknaden om tildeling av kulturmidler for 2020

I første tildelingsrunde fikk alle i Kvæfjord som søkte positivt tilsagn. Totalt 206.000 kroner til fordeling.


Ved fordeling av spillemidler til kulturbygg i fylkesrådet tidligere i sommer ble søknaden fra Kvæfjord avslått på følgende grunnlag: "Søknaden mangler kommunale garantier for ca. halvparten av finansieringen".