Fylkesmannen opphevet tårnkran-vedtak

Dårlig håndverk og feil lovanvendelse gjør at Fylkesmannen i Troms og Finnmark har opphevet et vedtak om etablering av en 54 meter høy kran i Tjeldsund kommune.

Dette er Sandstrand industri og Serviceområde i Tovik. Egersund Net ønsker å etablere seg med 10-12 arbeidsplasser og flytte inn i lokalene som Nord-Norsk Aluminium har eid.  Foto: Frank Roger Roksøy

nyheter

Det er Egersund Net som ønsker å etablere seg på et industriområde på Sandstrand. De har planer om å etablere 12 arbeidsplasser, samtidig sette opp en tårnkran på 54 meter. Denne skal brukes til å rense nøter.

Kommunen godkjente søknaden fra Egersund Net, og ga dispensasjon til å etablere en tårnkran på 54 meter. Planutvalget mente etablering av ny virksomhet var viktigere enn naboenes innsigelser.