Mengder av smellfeit makrell

Havforskningsinstituttet er på tokt, og melder om betydelige makrellfangster tatt i de sentrale og nordlige deler av Norskehavet, inkludert sør–sørøst av Jan Mayen.

RAPPORT Det kryr av makrell ute i havet.  Foto: Illustrasjonsfoto - Havforskningsinstituttet

nyheter

Makrellen fanget ved Jan Mayen rapporteres å være stor og feit. I Norge har fisken fått et ufortjent rykte for å trives i varmere vannlag, gjerne forbundet med sørlandskysten. Men ifølge instituttets forskerer er makrellen en tøffing, som ikke nøler med å vandre inn i kalde vannmasser, selv om den blir regnet for å være en såkalt «varmekjær» art. Makrellen har vid temperaturtoleranse og kan overleve og trives i svært ulike vannmasser i hav- og kystområder med sjøtemperaturer fra om lag 5–25 °C

Det internasjonale makrelltoktet, som skal dekke store deler av det nordlige Atlanterhavet med seks fartøy, er inne i sin fjerde uke. På Havforskningsinstituttets hjemmesider oppsummeres følgende erfaringer:

- 2016-årsklassen av norsk vårgytende sild virker lovende i det nordøstlige Norskehavet.

- Både makrellen og silda svømmer primært i de øverste 30 meterne hele døgnet, og beiter bra nå i Norskehavet.

- De observerer flokker med spekkhoggere som jakter på makrellen, mens finnhval, vågehval og springere jakter på silda.