En mygg eller spyflue på anabole steroider? Hvilket insekt er egentlig dette?

Bildet er sendt inn til redaksjonen av en leser.
nyheter

Er dette en kjent flue-skapning her i nord? lurer leseren. Bildet er tatt 25. juli på Reinsnes i Vesterålen. Hele herligheten er cirka 12 centimeter lang, med hale og "snabel".