Opptur for det lokale næringslivet:

Harstadværingene handler mer i egen kommune

Den årlige statistikken som viser hvor mye penger man handler for i egen kommune er klar. Harstad får et solid oppsving her.

HANDEL I hele Norge økte summen som viser «handel per innbygger» med 1,4 prosent i fjor. I Harstad kommune gikk den opp med hele fire prosent.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Handlestatistikken presenteres av Statistisk sentralbyrå to ganger i året. Tabellene for hele 2019 viser at hver innbygger i Harstad kommune i gjennomsnitt handlet for 101.140 kroner i egen kommune i fjor. Det er en økning på 4.034 kroner per snute, noe som utgjør en vekst på pene fire prosent.

Utgangspunkt for «koronahandel»

Mange steder i landet blir det rapportert at koronapandemien har medført mer lokal detaljhandel, og mindre handelslekkasje. Det skal derfor bli spennende å se hvordan dette slår ut for handelsnæringen her lokalt, når disse tallene foreligger ut i november en gang.