Disse har fått ja på søknaden om tildeling av kulturmidler for 2020

I første tildelingsrunde fikk alle i Kvæfjord som søkte positivt tilsagn. Totalt 206.000 kroner til fordeling.

TILDELING Kvæfjord Idrettslag og 16 andre organisasjoner får nyte godt av kommunens kulturmidler.  Foto: Illustrasjon - John Henry Storhaug

nyheter

Det er kommunens Levekårsutvalg som har behandlet de 17 søknadene. Nytt av året er et nytt kriterium, som lyder som følger: "På grunn av de særskilte utfordringer som en del lokale lag og foreninger møter i den pågående pandemisituasjonen, kan det i 2020 også søkes om at slike midler kan brukes til dekning av fast løpende driftsutgifter, for eksempel utgifter til bygningsdrift".


Norges siste heks var fra Kvæfjord

Onsdag 8. juli fremfører Stine Mari Langstrand, Ingeborg Skomedal Torvanger og Monica Munkvold Døsen i Trio Gnist verk i fra utgivelsen «Siste Gnist».


Foreninger med hus